Kroz pozitivna iskustva i dugoročnu saradnju sa malim, srednjim i velikim kompanijama, nadograđujemo svoje samopouzdanje i profesionalnost za današnje i buduće izazove.

Dugoročno gradimo poslovnu saradnju, gde nam je čast pružiti pomoć mnogim preduzetnicima, a istovremeno malim i veoma velikim kompanijama u pogledu obima poslovanja. Sadržaje poslovne saradnje tretiramo prema visokim etičkim standardima. Naša profesionalnost se zasniva na dugogodišnjem radnom iskustvu i obrazovanju zaposlenih koji rade u oblasti finansija i ekonomije.

Drago nam je da vam pružimo više informacija o mogućim načinima saradnje u sedištu kompanije, telefonom ili e-poštom.

 

Tomaž Kodrič, Direktor kompanije