Poslovno svetovanje s področji:

 • priprave in izdelave poslovnih načrtov
 • priprave in izdelave investicijskih študij
 • razvoja in izvajanja poslovnih strategij
 • priprave študij izvedljivosti naložb
 • priprave razvojnih projektov in študij
 • priprava gospodarskih projektov in študij
 • usklajevanja z institucijami in finančno podporo
 • pomoči pri ustanavljanju ali preoblikovanju podjetja poslovnega prestrukturiranja

Finančne storitve:

 • izdelava poročil o finančnem računovodstvu
 • vzpostavitev upravljanja evidenc in nadzora dokumentacije
 • knjigovodske storitve
 • vodenje evidenc računovodskih in delovnih pogodb
 • pomoč pri pripravi letnih davčnih napovedi
 • optimizacija za doseganje optimalnih rešitev
 • načrtovanje poslovnih procesov in njihova analitika
 • storitve spletnega bančništva (plačevanje računov, obračunov, prispevkov itd.)

Izobraževanje:

 • izvedba individualnih in skupinskih seminarjev s področja avtomobilskega poslovanja
 • priprava podjetnikov za delo v skladu z EU standardi in normativi
 • podjetniško izobraževanje s področja investicijskih študij in poslovnega načrtovanja

Uvajanje in združevanje informacijskih tehnologij:

 • implementacija IT storitev v poslovne procese
 • informacijsko upravljanje
 • IT finančno izvajanje poslov
 • upravljanje IT storitev
 • združevanje informacijskih virov
 • konfiguriranje IT storitev